1. Mục đích:
  • Chính sách Bảo mật này mô tả cách Sanito thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và duy trì tính riêng tư khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 2. Thông tin thu thập:
  • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, gửi yêu cầu hoặc thực hiện giao dịch trên nền tảng của chúng tôi. Thông tin có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ, số điện thoại và thông tin tài khoản.
 3. Sử dụng thông tin:
  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, xác nhận giao dịch, cải thiện trải nghiệm người dùng và liên lạc với bạn về các thông báo quan trọng hoặc cập nhật.
 4. Bảo mật thông tin:
  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách triển khai các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý phù hợp. Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.
 5. Quyền lợi của bạn:
  • Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên nền tảng của chúng tôi. Ngoài ra, bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi.
 6. Thay đổi Chính sách:
  • Chúng tôi có thể cập nhật hoặc điều chỉnh Chính sách Bảo mật này từ thời gian này sang thời gian khác. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trước và có hiệu lực sau khi được đăng tải trên trang web của chúng tôi.
 7. Liên hệ:
  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web của chúng tôi.
 8. Chính sách Bảo mật này có hiệu lực từ ngày công bố và áp dụng cho mọi người dùng sử dụng dịch vụ của Sanito.