Cảnh Báo Rủi Ro

  1. Mức Rủi Ro Trong Giao Dịch Tài Chính: Giao dịch tài chính, bao gồm giao dịch các sản phẩm như quyền chọn nhị phân, đòi hỏi sự hiểu biết về thị trường và mức độ rủi ro liên quan. Mặc dù giao dịch này có thể mang lại lợi nhuận cao, nhưng cũng tồn tại rủi ro lớn, bao gồm mất mát toàn bộ số vốn đầu tư. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp của những người không có kinh nghiệm và không có kiến thức về thị trường tài chính.
  2. Không Phù Hợp Cho Mọi Người: Việc giao dịch trên nền tảng của chúng tôi không phù hợp cho tất cả mọi người. Người dùng nên xem xét kỹ lưỡng trước khi tham gia giao dịch và tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia tài chính nếu cần thiết. Mỗi quyết định giao dịch là trách nhiệm của người dùng và họ phải chịu hoàn toàn mọi rủi ro liên quan.
  3. Cam Kết Của Sanito: Sanito cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.