Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng

1. Chấp Nhận

1.1. Bằng cách sử dụng dịch vụ của Sanito, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2. Dịch Vụ

2.1. Sanito cung cấp nền tảng giao dịch trực tuyến cho các sản phẩm tài chính và dịch vụ khác nhau.

2.2. Tất cả các giao dịch được thực hiện trên nền tảng của Sanito phải tuân thủ quy định và luật pháp hiện hành.

3. Đăng Ký và Tài Khoản

3.1. Bạn phải đăng ký tài khoản để truy cập vào các dịch vụ của chúng tôi. Bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác và cập nhật.

3.2. Bạn chịu trách nhiệm về bảo mật tài khoản của mình và không được chia sẻ thông tin đăng nhập với bất kỳ ai khác.

4. Phí và Chi Phí

4.1. Các phí và chi phí liên quan đến sử dụng dịch vụ của Sanito sẽ được nêu rõ trước khi thực hiện giao dịch.

4.2. Sanito có quyền thay đổi các mức phí và chi phí mà không cần thông báo trước.

5. Bảo Mật và Quyền Riêng Tư

5.1. Sanito cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu.

5.2. Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích được đồng ý và không được chia sẻ với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

6. Chấm Dứt

6.1. Bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

6.2. Sanito có quyền chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn nếu phát hiện bất kỳ vi phạm nào đối với điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

7. Thay Đổi Điều Khoản

7.1. Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng dịch vụ sau các thay đổi này đồng nghĩa với sự chấp nhận của bạn với các thay đổi đó.

8. Liên Hệ

8.1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào liên quan đến điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc.