Miễn Trừ Tránh Nhiệm

  1. Tính Chất Của Thông Tin: 1.1. Mọi thông tin và nội dung trên trang web của Sanito chỉ mang tính chất tham khảo và giáo dục và không được coi là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị giao dịch cụ thể.

1.2. Sanito không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính phù hợp của bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

  1. Rủi Ro và Quyết Định Giao Dịch: 2.1. Giao dịch trên nền tảng của Sanito mang tính rủi ro và có thể dẫn đến mất mát toàn bộ số vốn đầu tư.

2.2. Bất kỳ quyết định giao dịch nào của người dùng đều là trách nhiệm của họ, và họ phải tự chịu mọi rủi ro và hậu quả kinh tế kèm theo.

  1. Miễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý: 3.1. Sanito không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn trong trường hợp mất mát tài chính, mất lợi nhuận, hoặc mất dữ liệu.

3.2. Bằng cách sử dụng dịch vụ của Sanito, người dùng đồng ý miễn trừ và giải phóng Sanito, cũng như các công ty liên quan, cán bộ, nhân viên và đại diện khỏi mọi trách nhiệm, tổn thất hoặc yêu cầu, bao gồm cả các chi phí pháp lý và luật phí, phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ hoặc vi phạm điều khoản và điều kiện.